Visszaküldési feltételek

A távkereskedelemben megvásárolt termékeket vissza lehet küldeni a 34/2014-es sürgősségi kormányrendelet előírásai szerint.  A fogyasztónak jogában áll írásban értesíteni az eladót arról, hogy lemond a vásárlásról mindenféle büntetés vagy indoklás nélkül, a termék megvásárlásától számított 14 napon belül.

 

A Sportaxyall Evolution Kft. a visszaküldött termék kézhezvételétől kezdve a lehető legrövidebb időn belül téríti meg a rendelés ellenértékét. A megtérített összeg és a visszaküldési feltételek nem foglalják magukba a szállítás költségeit, ha a szállítás nem a standard, Sportaxyall Evolution által felajánlott módon történt.

Az adásvételi szerződés meghatározása (2, 5. tc.): Bármilyen szerződés, amely értelmében a professzionista átadja vagy vállalja bizonyos termékek tulajdonjogának átadását a fogyasztónak, és a fogyasztó kifizeti, vagy vállalja az ellenérték kifizetését, beleértve bármilyen szerződést, amelynek tárgyát termékek vagy szolgáltatások képezik. 

A szerződés megkötésére a számla kibocsátásának pillanatában kerül sor és nem a rendelés vagy az automatikus megerősítés elküldésekor. 

A 12  tc. megemlíti azt, hogy a visszavonulási jog érvényesítése megszünteti a szerződésbe foglalt kötelezettségeket. A visszaküldött terméknek ugyanolyan állapotban kell lennie, mint a kézbesítés pillanatában (az eredeti csomagolásban, minden kiegészítővel, érintetlen cimkékkel és a kísérő dokumentumokkal együtt). Nem fogadunk el fizikai átalakításokat, ütéseket, csorbákat, karcolásokat, ütődéseket elszenvedett, illetve túlzott használat és/vagy illetéktelen beavatkozások, stb. nyomait viselő termékeket. 

A 34/2014 sürgősségi kormányrendelet határozatai csak azokra a fogyasztókra vonatkoznak, akik a következőképpen határozhatóak meg: bármely fizikai személy, vagy a fogyasztóvédelmet szabályozó 21/1992 újraközölt, utólag módosított és kiegészített kormányrendelet 2. cikkelyének 2. paragrafusa értelmében társulatként meghatározott fizikai személyek csoportja. 

Az akciók keretében megvásárolt termékek esetében a kedvezményes (akciós) ár kerül visszafizetésre, nem az egész ár. 

 

A kilépési jog érvényesítése

A fogyasztó a következőképpen értesítheti a Sportaxyall Evolution Kft-t a szerződésből való kilépési szándékáról: mintanyomtatvánnyal vagy tartós anyagra/közegbe (papír, e-mail vagy fax) rögzített egyértelmű nyilatkozattal. A fogyasztónak a termék kézhezvételétől számított 14 nap áll rendelkezésére ahhoz, hogy az eladót értesítse kilépési szándékáról. 

A Sportaxyall Evolution Kft. kötelezettségei

A fizetségként kapott összeg teljes megtérítése. Az összegek megtérítése az ügyfél által alkalmazott, racionálisan alkalmazható módszerrel történik (készpénzes fizetés esetén a visszafizetés banki átutalással történik, az ügyfél által közölt számlára). A visszafizetési kötelezettség teljesítésére a termékek kézhezvételétől számított 48 munkaórán belül kerül sor.

A fogyasztó kötelezettségei

 

A termékeket személyesen, vagy egy, a Sportaxyall Evolution által kijelölt személynek (gyorsszállító) indokolatlan késedelem nélkül átadja, a kilépési döntés közlése után maximum 14 napon belül. A fogyasztó állja a visszaszállítás költségeit. A fogyasztó csak a termékek kezeléséből származó értékcsökkenésért felelős, ezalatt nem értendőek azok a műveletek, amelyek szükségesek a termékek természetének, tulajdonságainak és működésének megállapításához.